Tokonoma Serie im Atelier

2010

Tokonoma 2007 No. 2

2007

Tokonoma 2007 No. 1

2007

Tokonoma 2007 No. 17

2007

Tokonoma No. 2.06 + 6.06 + 4.07

2006

Tokonoma 2006 No. 16

2006

Tokonoma 2006 No. 5

2006

Tokonoma 2006 No. 1

2006

Tokonoma 2006 No. 6

2006

Septim 1998 No. 2

1998

Feedback 1998 No. 1

1998

Tide 1998 No. 4

1998

Feedback 1998 No. 2

1998

Tide 1998 No. 3

1998

Tide 1998 No. 2

1998

Tide 1998 No. 1

1998

Tide 1997 No. 12

1997

Tide 1997 No. 10

1997

Tide 1997 No. 9

1997

Tide 1997 No. 6

1997

Tide 1997 No. 5

1997

Tide 1997 No. 1 a – e

1997